Interessante linksVul uw e-mail adres in
om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Inschrijven
Uitschrijven
Hosting door YMLP.com

Wat te doen bij ongeval of kwetsuur ?

De verschillende contactpersonen (secretaris, clubkinesitherapeut ) van de club zijn beschikbaar op de medische infofiche

Medisch
 • Na elke blessure is er mogelijkheid om samen met de CLUBKINESITHERAPEUT de best mogelijke opbouw naar wedstrijdniveau te bespreken.
 • Hij zal vrijblijvend info verstrekken aan elke speler ook al wordt deze behandeld door een andere kinesitherapeut.
 • Hij zal indien mogelijk ook met de trainer contact opnemen over wat een speler al dan niet kan of mag tijdens zijn eerste trainingen.
 • Ook tips voor naverzorging en controle na een eerste trainingsdag zijn mogelijk en gratis.
 • Er is steeds IJS beschikbaar op de training of wedstrijd ter preventie van recidieven.
Administratief

Het betreft een ongeval/kwetsuur opgelopen tijdens een training , wedstrijd of activiteit door de club ingericht.
 • De speler ligt de club in en vraagt een formulier “Aangifte van ongeval” aan de clubsecretaris (Rudi Tackaert), ploegafgevaardigde of AVJO/TVJO. Dit formulier moet ingevuld worden door de speler zelf of de secretaris langs de ene zijde en door de behandelende dokter aan de andere zijde ( medisch getuigschrift) . Dit ingevuld formulier moet u in ieder geval zo snel mogelijk terug bezorgen aan de secretaris (Tackaert Rudi – Eegene 4 - 9200 Oudegem ) . Vergeet niet een klever van de mutualiteit bij te voegen !
 • Ongevalaangiften die niet binnen de 14 werkdagen zijn opgestuurd naar de voetbalbond worden niet meer aanvaard!
 • Dit formulier dient om de kosten die niet terugbetaald worden door de mutualiteit te recupereren via het Federaal Solidariteits Fonds van de KBVB.
 • Opgelet ! Deze terugbetalingen via de Bond slaan enkel op de vastgestelde wettelijke barema’s.
 • Supplementen voor eenpersoonskamer , extra honoraria van specialisten , speciale braces e.d. worden evenwel niet terugbetaald. Per ongeval worden er ook dossierkosten aangerekend.
 •  Wanneer de dokter een aantal kinebehandelingen heeft vermeld op de ongevalaangifte en er blijken er nadien meer nodig, dienen deze extra kinebehandelingen ALTIJD OP VOORHAND aangevraagd te worden aan de voetbalbond door middel van een nieuw medisch voorschrift VOORALEER de nieuwe reeks aanvangt ! Anders krijgt u hiervoor geen enkele tegemoetkoming !
 •  Na de registratie van het ongeval krijgt u via de secretaris een nieuwe formulier (ontvangstbewijs ) dat de behandelende dokter moet invullen wanneer de kwetsuur volledig genezen is . Dit ingevuld formulier dient u terug te bezorgen aan de secretaris SAMEN met het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds , de eventuele ORIGINELE hospitalisatiefacturen , medische onkostennota’s of de farmaceutische specialiteiten. Bij ontvangst van dit formulier is voor de Bond deze ongevalaangifte volledig afgesloten.
 •  Wanneer een speler na een kwetsuur de trainingen hervat en blijkt dat de kwetsuur nog niet volledig genezen is en verder behandeling nodig is moet de speler een nieuwe “aangifte van ongeval” doen. De kosten van deze “nieuwe” kwetsuur kunnen namelijk niet meer toegevoegd worden aan het dossier van de “oude” kwetsuur aangezien de speler door het hernemen van de trainingen/wedstrijden te kennen heeft gegeven t.o.v. de KBVB dat de kwetsuur volledig genezen was. Let op : de speler kan onder geen voorwaarden de kosten op de club afwentelen indien hij geen nieuwe “aangifte van ongeval” doet.
 •  Bij een vrij zware kwetsuur is het wel mogelijk tussentijdse afrekeningen op te sturen naar de Bond.

© FC JUVENTUS SCHOONAARDE 2014

Laatst bijgewerkt Juli 5, 2014